Awarded Underwater conservation film/photographer

Sir David Attenborough about Joakim Odelberg

It all started when Joakim had his first dive experience with a manta ray in Thailand, ” It was one of, if not the best experience I ever had, 45 lovely minutes with these gentle giants”, said Joakim. That 45 minute dive completely changed Joakim’s life and relationship to the ocean.

Today Joakim is one of the most contracted and respected photographers/ filmers/ underwater filmmakers in Sweden.
His devotion to nature both on land and in the sea has reached beyond Swedish borders.
He’s also frequently booked for lecturers both in Sweden and internationally.

Joakim Odelberg also worked as a very popular host for Swedish TV SVT’s Mitt i naturen ”Surrounded By Nature”.
He also worked with foundations and companies such as:
WWF Sweden, Baltic Sea 2020, TV4, SVT, Fundamentfilm, Folke Rydén Production, Keep Sweden Tidy Foundation, Swedish Environmental Protection Agency, Swedish Agency for Marine and Water Management, Nordic Council among others.
Awards
EUIFA Environmental Award 2011, Swedish TV AWARD Kristallen 2012, Anemone Foundation Environmental Impact Award 2012

4 + 11 =

Phone

+46 72 180 17 50

Press

PRESSMEDDELANDE October 2017

Ocean 2017 i Göteborg 1 till 4 november

Joakim Odelberg och Post Explorers medverkar under Ocean 2017 på Clarion Hotel Post i Göteborg den 1 till 4 november. Här blir det stort fokus på marin nedskräpning och miljöförstöring samt på vad vi behöver ändra på i vår livsstil för att havet ska överleva.

Program
1 nov, 18:00 – 19:00
Post Explorers, 3 skolklasser presenterar sitt arbete om havet.
2 nov, 18:00 – 20:00
Joakim Odelberg, föreläser om ”En värld värd att bevara”.

1 – 4 nov, 17:30
Vernissage, Joakim Odelbergs utställning från FN’s internationella havskonferens, ”The Ocean Conference” tidigare i år.

Post Explorers är ett nystartat projekt av Clarion Hotel Post och Joakim Odelberg där skolbarn får arbeta med frågor som rör havet. Den 1 november kommer tre skolklasser från Göteborg och en från Maldiverna att presentera sitt arbete och berätta om hur vi kan ändra vårt sätt att leva, äta och förhålla oss till vår livsviktiga naturkälla – havet!

Projektet leds av bevarandefotografen och naturfilmaren Joakim Odelberg, som har flera uppmärksammade produktioner om marin nedskräpning och annan miljöförstöring i havet. Joakim är en framstående pedagog och opinionsbildare som genom sina bilder visar det vackra och storslagna i vår havsmiljö, samtidigt som han sätter fokus på problem och utmaningar som rör miljön i havet.

Joakim har nyligen representerat Sverige, under FN:s internationella havskonferens ”The Ocean Conference” i New York, med sin audiovisuella utställning om marin nedskräpning. Denna utställning kommer att visas upp på Clarion Hotel Post under den 1 till 4 november. Joakim kommer även att hålla sin inspirerande föreläsning ”En värld värd att bevara”.

Miljöengagemanget på Clarion Hotel Post är stort. Då hotellet ligger endast ett stenkast från hamnen i Göteborg med Kattegatt i blickfånget är havet ett självklart förstaval. Att havet är friskt och mår bra är något som i allra högsta grad berör oss alla. Vi kan inte längre blunda för att vi är på väg att förstöra vår största och viktigaste naturresurs med farliga plaster och annat skräp.

Varmt välkomna till Clarion Hotel Post den 1 till 4 november.

För frågor och mer material/underlag, kontakta:

Joakim Odelberg
Mobil +46 721 801 750
ePost: info@joakimodelberg.se

Emma Odelberg
Mobil +46 722 826 423
ePost: emma.odelberg@gmail.com

Clarion Hotel Post
Mobil +46 725 309 005
ePost: maria.vallin@choice.se

PRESSMEDDELANDE JUNI 2017-05-22

Joakim Odelberg representerar Sverige och ställer ut i FN-huset i New York under The Ocean Conference 2017.

The Ocean Conference 2017, New York

Joakim har fått den stora äran att representera Sverige med en egen utställning i FN-huset i New York under den stora internationella havskonferensen, The Ocean Conference, som äger rum i juni i år. Havskonferensen är den största i vår tid där världens blickar kommer att riktas mellan den 5-9 Juni 2017.
”Genom de globala målen och Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer. Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet till en FN-konferens – ”The Ocean Conference” – för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030. FN-konferensen ska driva på genomförandet och möjliggöra att fler tar ansvar för havens framtid. Konferensen äger rum i New York den 5-9 juni 2017 och kommer att föregås av flera förberedande möten” – www.regeringen.se/regeringens-politik/havskonferensen/
– Utställningen är ett fantastiskt tillfälle att visa upp mitt arbete och engagemang för havet och inspirera fler till att agera, säger Joakim Odelberg.

Joakim Odelberg , en av våra främsta havsambassadörer, och har sedan 2007 arbetat intensivt med marina miljöfrågor och för att öka medvetenheten om hur illa ställt det är med havet
– vår källa till liv på jorden. Joakims arbete sträcker sig långt utanför Sveriges gränser där han jobbar tillsammans med flera internationella organisationer och stiftelser, t.ex. Dr Sylvia E Earles Mission Blue, WildAid och Marine Conservation Institute. De senaste tre åren är Joakim Odelberg också en populär och mycket omtyckt programledare i SVTs Mitt i naturen.

Tidigare utmärkelser

– 2012 EUIFA Environmental Award för ”Ghosts In The Baltic Sea” vid Internationella undervattensfilmfestivalen i Belgrad.
– 2012 Anemone Foundation Award, North Sea Film Festival, Ghost In The Baltic Sea
– 2012 Honorary mention / Hedersomnämnande at Blue Ocean Film Festival Monterey,CA. Ghosts In The Baltic Sea
– TV-priset Kristallen, Bästa Drama, för ”30 grader i februari”, där Joakim filmade och regisserade allt undervattensmaterial.
– 2017 Thordénstiftelsens Miljöstipendium, www.thordenstiftelsen.se

Mer information:

The Ocean Conference: oceanconference.un.org

Ladda ner pressmeddelande här

PRESS RELEASE JUNE 2017-05-22

Joakim Odelberg representing Sweden. Exhibits at the United Nations building in New York during the 2017 Ocean Conference.

The Ocean Conference 2017, New York

Joakim has received the honour of representing Sweden through exhibiting his installation at the UN building in New York during the internationally attended Ocean Conference 2017. The conference, which will take place this June is the largest ocean conference of our time. The worlds attention will be focused with anticipation on the results of negotiations and lectures between the 5-9th of June 2017.

”Through the Global Goals and the 2030 Agenda, the countries of the world have committed to creating sustainable development for future generations. Sweden and Fiji have jointly taken the initiative for a United Nations conference to support efforts to save the world’s oceans and achieve the Sustainable Development Goal on oceans, seas and marine resources – Goal 14 of the UN 2030 Agenda. The UN conference will give impetus to the implementation of Goal 14 and enable more stakeholders to take responsibility for the future of oceans. The conference will take place in New York on 5–9 June 2017 and will be preceded by several preparatory meetings.”

– http://www.government.se/government-policy/the-ocean-conference/
”The exhibition is a great opportunity to showcase my work and commitment to the ocean as well as inspiring more people to act,” says Joakim Odelberg.

Joakim Odelberg is one of our premier marine ambassadors. He has been working intensively with marine environmental issues since 2007, raising awareness for how critically in danger the oceans, our source of life on earth, are. Joakim’s work extends far beyond Sweden’s borders. He works with several international organisations and foundations, such as Dr Sylvia E. Earle’s Mission Blue, WildAid and Marine Conservation Institute. For the past
three years, Joakim has also hosted the popular and highly regarded nature documentary program series, Mitt i Naturen, for SVT1, Sweden’s national TV channel.

Awards and achievements

– 2012 EUIFA Environmental Award for ,Ghosts In The Baltic Sea, at the International Underwater
Film Festival in Belgrade.
– 2012 Anemone Foundation Award for ,Ghost In The Baltic Sea, at the North Sea Film
Festival in Rotterdam.
– 2012 Honorary mention for, Ghost In The Baltic Sea, at the Blue Ocean Film Festival in
Monterey, CA.
– The Kristallen TV film Best Drama award for, 30 Degrees in February,where Joakim filmed
and directed all of the underwater scenes.
– 2017 The Thorden Foundation’s Environmental Prize, http://www.thordenstiftelsen.-
se/joakim-odelberg-och-lina-schnaufer-milo-och-kulturstipendiater/

More information:

The Ocean Conference: oceanconference.un.org

Download pressrelease

Joakim Odelberg received an Environmental Award May 2017

PRESSMEDDELANDE 2017-05-02

Joakim Odelberg får miljöstipendium för sitt engagemang och viktiga arbete för ett friskt och levande hav.

Thordénstiftelsens miljöstipendium

Prisbelönta bevarandefilmaren och fotografen Joakim Odelberg får Thordénstiftelsens nyinstiftade miljöstipendium 2017 om 50000 kronor, med följande motivering:

Joakim Odelberg är en framstående undervattensfotograf med uppmärksammade produktioner om miljö och miljöförstöring i havet. Joakim är en framstående pedagog och opinionsbildare som genom sina bilder visar det vackra och storslagna i vår havsmiljö, samtidigt som han sätter fokus på problem och utmaningar som rör miljön i havet.

Joakim Odelberg har sedan 2007 arbetat intensivt med marina miljöfrågor för att öka medvetenheten om hur illa ställt det är med havet – vår källa till liv på jorden. Joakims arbete sträcker sig långt utanför Sveriges gänser där han jobbar tillsammans med flera internationella organisationer och stiftelser, t.ex. Dr Sylvia E Earles Mission Blue, WildAid och Marine Conservation Institute för att nämna några. De senaste tre åren är Joakim Odelberg också en populär och mycket omtyckt programledare i SVTs Mitt i naturen.

– Att få detta miljöstipendium är både glädjande och ett kvitto på att mitt viktiga arbete för ett friskt levande hav når ut och gör nytta. Det motiverar mig att arbeta ännu mer målinriktat för att se till att nya metoder och åtgärder utvecklas för att hjälpa och förbättra vårt hav, säger Joakim Odelberg

Stipendiet delas ut vid Thordéndagen på Bohusläns museum i Uddevalla lördagen 13 maj.

Tidigare utmärkelser

  • 2012 EUIFA Environmental Award för ”Ghosts In The Baltic Sea” vid Internationella undervattensfilmfestivalen i Belgrad.
  • 2012 Anemone Foundation Award, North Sea Film Festival, Ghost In The Baltic Sea
  • 2012 TV-priset Kristallen, Bästa Drama, för ”30 grader i februari”, där Joakim filmade och regisserade allt undervattensmaterial.
  • 2013 Honorary mention / Hedersomnämnande at Blue Ocean Film Festival Monterey,CA. Ghosts In The Baltic Sea

Mer information:
www.joakimodelberg.se

Thordénstiftelsen:
www.thordenstiftelsen.se

Kontakt:
Telefon +46 721 801 750
Email info@joakimodelberg.se

Ladda ner pressmeddelande här

PRESS RELEASE 2017-05-04

Joakim Odelberg received the environmental award for his constant commitment and endeavours towards a healthy and rich sea.

The Thordén Foundation environmental award.

Award winning conservation filmmaker and photographer Joakim Odelberg has received the Thordén Foundation’s newly established environmental grant of 50000 krona, for the following reasons:

Joakim Odelberg is a prominent underwater cameraman who has made highly acclaimed productions about marine pollution and environmental issues. Joakim is a distinguished educator and opinion maker who, through his pictures, has revealed the beauty and magnificence of the marine environment whilst focusing on environmental problems and other challenges relating to the ocean.

Since 2007, Joakim Odelberg has worked intensively with marine environmental issues and has raised awareness for how critically in danger the oceans, our source of life on earth, are. Joakim’s work extends far beyond Sweden’s borders. He works with several international organisations and foundations, such as Dr Sylvia E. Earle’s Mission Blue, WildAid and Marine Conservation Institute. For the past three years, Joakim has been a much admired host of the popular and highly regarded nature documentary program series, Mitt i Naturen, for SVT1, Sweden’s national TV channel.
”Receiving this environmental award is both gratifying and a verification that my effort to work for a healthy living sea has reached and touched so many. It motivates me to reach new goals and challenges to ensure that methods and measures are developed and that action is taken, ”said Joakim Odelberg.
The grant will be awarded on Thordén Day at Bohusläns Museum in Uddevalla on Saturday 13 May, 2017.

Awards and achievements

  • 2012 EUIFA Environmental Award for ,Ghosts In The Baltic Sea, at the International Underwater Film Festival in Belgrade.
  • 2012 Anemone Foundation Award for ,Ghost In The Baltic Sea, at the North Sea Film Festival in Rotterdam.
  • 2012 Honorary mention for, Ghost In The Baltic Sea, at the Blue Ocean Film Festival in Monterey, CA.
  • The Kristallen TV film Best Drama award for, 30 Degrees in February,where Joakim, filmed and directed all of the underwater scenes.
  • 2017 The Thorden Foundation’s Environmental Prize, http:// www.thordenstiftelsen.se/joakim-odelberg-och-lina-schnaufer-milo-och- kulturstipendiater/

More information:

www.joakimodelberg.se

The Ocean Conference: oceanconference.un.org

Pressphotos

Click on the photo to open in a lightbox. Right-click and save. The photographer’s name must be stated when used.
Joakim Odelberg | Photo: Peter Muld
Joakim Odelberg | Photo: Joakim Odelberg
Joakim Odelberg | Photo: Peter Muld
Joakim Odelberg | Photo: Joakim Odelberg
Joakim Odelberg | Photo: Joakim Odelberg
Joakim Odelberg | Photo: Joakim Odelberg
Joakim Odelberg | Photo: Joakim Odelberg

Pin It on Pinterest